Mango 1:1 (CBD/THC) – Premium THC POD .5G

$28.00

Strain Type: Hybrid
NET WT: 0.5 g (0.02 oz)

SKU: N/A Category:

.